De fiets staat centraal in Almere

Almere groeit en verdubbelt naar 400.000 inwoners. Fiets en openbaar vervoer zijn belangrijk in de mobiliteit binnen en tussen de stadsdelen.

Sinds de ontwikkeling van de stad is rekening gehouden met hoogwaardige voorzieningen voor fiets en openbaar vervoer. De fietsers beschikken over een fijnmazig netwerk van routes, waaronder de fietssnelweg langs de spoorlijn, het Spoorpad. Het Spoorpad is als centrale ruggengraat een van de drukste fietsassen. Drukke routes krijgen prioriteit bij doorstroming en kwaliteitsverbetering.


De meerwaarde van een fietsmodel
Almere heeft een fietsmodel. Aan de hand van tellingen en cijfers over fietsgebruik is het basismodel gemaakt. Nu kunnen met ontwikkelingen in het stadscentrum en in de nieuwe stadsdelen prognoses gemaakt worden van het fietsgebruik in de toekomst. Ook zijn er varianten gemaakt met overstap van korte autoritten naar fietsritten en met een kostenverhoging voor de auto ten opzichte van de gratis fiets.

deze site is een initiatief van Goudappel Coffeng