Meer fietsen met de fietsstraat

Een fietsstraat is een hoogwaardige, doorgaande fietsroute door een verblijfsgebied. Auto's zijn hier te gast. In opdracht van het Fietsberaad heeft Goudappel Coffeng een onderzoek uitgevoerd naar nut en noodzaak van en de toepassingsmogelijkheden voor fietsstraten in de praktijk. Inmiddels is over dit onderzoek het rapport 'Fietsstraten in hoofdfietsroutes, toepassing in de praktijk verschenen' (CROW-publicatie 216, fietsberaad-publicatie 6).


De praktijk
De fietsroute van Heesch naar Oss via de Heescheweg is in 2002 geheel gereconstrueerd. De hele route heeft een herkenbare vormgeving, speciaal voor de fiets. De gedeelten waar ook autoverkeer van de route gebruikmaakt, zijn vormgegeven als fietsstraat. Op de autovrije gedeelten liggen fietspaden.

Goudappel Coffeng is als ontwerper en adviseur betrokken geweest bij de voorbereiding van dit fietsstraatproject. Vr het bepalen van de vormgeving is eerst een aanvullend onderzoek verricht naar de ervaringen met fietsstraten in Nederland.

Inmiddels is de fietsstraat gerealiseerd. Een onlangs uitgevoerde evaluatie laat een toename van het fietsgebruik op de route van 11% zien.

deze site is een initiatief van Goudappel Coffeng