Deventer Zevenster

In het jaar 2000 heeft de gemeenteraad van Deventer het Fietsbeleidsplan 2000+ vastgesteld. Belangrijk onderdeel van dit plan is de zogenoemde Zevenster, een stelsel van zeven hoogwaardige conflictvrije directe non-stop fietsroutes. De zeven routes gaan van alle dorpen en buitenwijken naar de binnenstad en het treinstation. In de binnenstad zijn gratis bewaakte fietsenstallingen.

Door middel van voorrangsroutes, rotondes en fietsstraten hebben fietsers overal voorrang. Daar waar een drukke ringweg voor auto’s gekruist moet worden, zijn tunnels of bruggen voor fietsers gemaakt (zie foto).

De routes hebben binnen de stad lengtes van 3 tot 6 kilometer; nergens hoeft de fiets te stoppen en de verkeersveiligheid is optimaal. Op dit moment (2009) is 75% van de Zevenster gereed. De route wordt betaald door gemeente Deventer, met bijdragen uit een fonds voor een beter bereikbare regio (provincie, rijk). Investeringen in de Zevenster dragen bij aan minder files op de autowegen en aan een betere leefbaarheid van de stad.

deze site is een initiatief van Goudappel Coffeng