B5-gemeenten

Welke factoren be´nvloeden het fietsgebruik?

Waarom wordt er in de vijf grote steden van Noord-Brabant (B5) minder gefietst dan in typische fietssteden als Groningen, Zwolle en Veenendaal? Deze vraag komt naar voren bij de uitwerking van het Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan PVVP.

Een studie maakt duidelijk dat de kwaliteit van de fietsinfrastructuur slechts ÚÚn van de vele factoren is die het fietsgebruik be´nvloeden. Ook de bevolkingssamenstelling, beeldvorming over de fiets en bijvoorbeeld de kwaliteit van de auto-infrastructuur zijn van invloed. Een regionaal (fiets)verkeersmodel helpt bij het vinden van de antwoorden! Op welke verbindingen van en naar de B5 heeft het fietsgebruik de meeste kansen? Op welke korte verbindingen ervaren automobilisten veel files? Verbetering van de fietsinfrastructuur op deze verbindingen draagt bij aan het terugdringen van de files. Ook is onderzocht op welke verbindingen de meeste fietskilometers worden afgelegd. Door juist op deze trajecten te investeren, kan met een belangrijke bijdrage leveren aan doelstellingen op het gebied van gezondheid, veiligheid en ontplooiing.

deze site is een initiatief van Goudappel Coffeng