The world should know about Groningen

De Deen Mikael Colville-Andersen is internationaal bekend als fietsgoeroe. Hij noemt zichzelf een urban mobility expert en leidt het adviesbureau Copenhagenize Consulting. De gemeente heeft hem ingehuurd om Groningen aan de man te brengen; hij gaat de stad branden als the world's cycling city.

De fiets keert overal op de wereld terug in de stad. City planners en verkeersprofessionals komen naar Amsterdam en Kopenhagen om te zien hoe het voor de fiets is geregeld. Maar ze moeten eigenlijk naar Groningen. Daar is het allemaal begonnen in de jaren zeventig. Veel van wat er nu gebeurt om steden fietsvriendelijker te maken, heeft Groningen veel eerder gedaan. Ze hebben een planning tradition. Goudappel Coffeng heeft destijds de stad geadviseerd over het autoluw maken van de binnenstad, middels een sectorensysteem.

Alleen zijn ze in Groningen, zoals zo vaak in de provincie, te bescheiden over wat er is bereikt. lk heb op uitnodiging van de gemeente in juni een verhaal gehouden. lk heb ze verteld dat ze op goud zitten. Je hoeft het alleen maar op te graven. Er is geld te verdienen. Als je 200 city planners of andere professionals per jaar ontvangt, heb je het over honderden hotelovernachtingen en restaurantbezoeken. Nu gaan alle internationale bezoekers naar Amsterdam, want daar landt hun vliegtuig. Wellicht nog naar Utrecht, en als ze echt tijd hebben ook nog naar Houten. Maar eigenlijk zou Amsterdam niet meer moeten zijn dan een tussenstop op weg naar het mekka van het fietsen: Groningen.

Een miljoenenstad als New York kan de opzet misschien niet in zijn geheel overnemen. Maar wel elementen zoals het verkeerscirculatieplan (VCP Groningen door Goudappel Coffeng), waarbij het centrum in vier 'taartpunten' is opgedeeld en je met de auto niet van de ene taartpunt naar de andere kunt rijden.

Toen ik mijn verhaal hield, kreeg ík als vraag: waarom hebben we branding nodig? Sommige ambtenaren waren bang dat ze de halve dag kwijt zouden zijn met het rondleiden van allerlei delegaties. Maar daar kun je mensen voor vrijmaken. The world should know about Groningen.

Mikael Colville-Andersen

zie www.streetfilms.org en kies dan Groningen

deze site is een initiatief van Goudappel Coffeng