Delhi terug op de fiets

Delhi is de hoofdstad van India en heeft met ongeveer 16 miljoen inwoners een even grote bevolking als heel Nederland. Andere overeenkomst is dat in Delhi, net als in andere Aziatische steden in de jaren 70 en 80 verreweg de meeste verplaatsingen in de stad per fiets werd afgelegd: circa 50-80%. Sinds de opkomst van de motorisering in het verkeer is het aandeel fiets sterk geslonken naar ongeveer 10 15% en dan vooral door het arme deel van de bevolking. Ander effect is het milieu: de helft van de kinderen in Delhi heeft ademhalingsproblemen. En ten aanzien van de verkeersveiligheid is het ook niet goed gesteld: in 2007 waren ongeveer 3.000 verkeersdoden in Delhi te betreuren.

Mede op initiatief van het Ministery of Urban Development en de Worldbank zijn in Indiase steden verkeerssystemen met buscorridors en vrijliggende veilige fietspaden gerealiseerd. In april 2008 is de eerste BRT en bike-corridor geopend. Uiteindelijk worden in de stad tientallen kilometers van dergelijke infrastructuur gerealiseerd. Daarnaast worden voorlichtingscampagnes gehouden en wordt gehandhaafd om Delhi weer terug te krijgen op de fiets.

deze site is een initiatief van Goudappel Coffeng