Verenigde Staten

Veel Europese landen, zoals Duitsland, de Scandinavische landen en Nederland, kennen een lange traditie van het ontwerpen en ontwikkelen van uitgebreide netwerken voor fietsers. Sinds de jaren 70 van de vorige eeuw worden dergelijke netwerken ook gepromoot in Noord-Amerika, vooral door nationale en lokale fietsersbonden. New York, San Francisco, Seattle, Portland en Boston zijn grote steden waar het fietsgebruik in de afgelopen jaren flink is toegenomen. Ondanks deze groei is het aantal verplaatsingen per fiets vergeleken met de grote Europese steden relatief klein. De sleutel tot fietsvriendelijker steden is, overeenkomstig de Europese traditie, de realisatie van een uitgebreid fietsnetwerk. In een aantal steden wordt hier reeds hard aan gewerkt.

deze site is een initiatief van Goudappel Coffeng