Fietsen in Taiwan als oplossing voor verkeersproblemen?

De ge´ntegreerde modellen voor personenauto's, openbaar vervoer en fietsverkeer van OmniTRANS bieden unieke mogelijkheden voor het modelleren van innovatieve oplossingen voor toekomstige vervoersproblemen.

Zo ook in Taiwan. Taichung is met ruim 1 miljoen inwoners een van de grootste steden van Taiwan. De economie maakt een enorme groei door en het aantal auto's en autoritten neemt toe. Zonder nieuwe infrastructuur zal in 2020 niet minder dan 25% van de wegen in deze stad vollopen. Bovendien zal de veiligheid van voetgangers en bromfietsers in het geding komen en zullen er lucht- en geluidsproblemen ontstaan.

In Nederland zou de oplossing zijn meer mensen te stimuleren de fiets te gaan gebruiken in plaats van de auto of bromfiets. Maar wat zijn de effecten van deze oplossing in Taichung? Het OmniTRANS fietsmodel laat zien dat het aantal auto's zal dalen met 7% bij invoering van de fiets. Als voor 20% van de ritten in Taichung de fiets wordt gebruikt, resulteert dit in 15% minder congestie op de wegen. Deze doorrekening heeft de burgemeester van de stad aan het denken gezet en hij komt met een gewijzigd beleid, niet alleen voor de fiets maar ook voor openbaar vervoer.

deze site is een initiatief van Goudappel Coffeng