Meetfiets meet wachttijden, slecht wegdek en uitstoot

Wachttijden en slecht wegdek meten, dat kan met de Meetfiets. Deze fiets is uitgevonden door Goudappel Coffeng en daarna doorontwikkeld door de Fietsersbond in Utrecht.

In de afgelopen jaren heeft de Fietsersbond de Meetfiets in 200 steden in Nederland ingezet. Met de resultaten is een benchmark opgezet, met goede en slechte scores binnen dezelfde stad of tussen steden onderling.

Momenteel wordt de Meetfiets gebruikt om effecten van aanpassingen in beeld te brengen. Bovendien is de Meetfiets in te zetten om op trajecten de uitstoot van verontreinigde gassen en van fijn stof te meten.

deze site is een initiatief van Goudappel Coffeng