Fiets-o-strade Antwerpen (2)

“TWEE FIETS-O-STRADES MET GROOT POTENTIEEL VOOR PROVINCIE ANTWERPEN” [18-02-2010]

In 2013 zijn de fiets-o-strades (fietssnelwegen) Antwerpen-Essen en Antwerpen-Mechelen volledig af. De routes lopen langs de spoorlijnen. Op kruispunten met wegen worden vaak fietsbruggen of -tunnels gebouwd.


Een deel van de Fiets-o-Strade langs de spoorlijn Antwerpen-Mechelen is al afgewerkt, zoals hier in Kontich

Inga Verhaert, gedeputeerde voor mobiliteit van de provincie Antwerpen, kondigt de twee nieuwe fietssnelwegen met trots aan. “De provincies spelen een cruciale rol in de realisatie van het netwerk”, zegt ze. “We volgen daarvoor drie sporen. We adviseren gemeentebesturen over de aanpak van fietsinfrastructuur. Via het Fietsfonds subsidiëren we – samen met het Vlaamse Gewest – gemeenten die een deel van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk aanleggen. En ten slotte leggen we zelf infrastructuur aan.”

Wat zijn de concrete plannen van de provincie Antwerpen?
Inga Verhaert: “Sinds 2009 tot en met 2012 maakt de provincieraad van Antwerpen jaarlijks vier miljoen euro vrij voor de realisatie van twee fiets-o-strades. De eerste verbindt Antwerpen-Centraal met het station van Essen, de tweede Antwerpen-Centraal met het station van Mechelen. We hebben overeenkomsten afgesloten met Infrabel en met de gemeentebesturen om op hun grondgebied de werken uit te voeren. De provincie betaalt de eventuele onteigeningen, de aanleg, de afsluiting, de verlichting. De gemeenten zorgen voor het onderhoud na de aanleg. Sinds het bestaan van het Fietsfonds, wordt voor die delen die in aanmerking komen ook beroep gedaan op de bijkomende subsidiëring van het Vlaamse Gewest.”

Zijn er al delen van de fietssnelweg af?
Verhaert: “Het stuk tussen Berchem en Kontich is volledig befietsbaar. Op andere stukken, zoals tussen Sint-Katelijne-Waver en Mechelen, kan je nog helemaal niet fietsen. Een studiebureau brengt alle onderdelen van de twee fiets-o-strades in kaart en maakt de plannen klaar voor aanbesteding. Hier en daar kunnen we voortbouwen op bestaande plannen van gemeentebesturen of districten. Voor een deel van het traject in Ekeren bijvoorbeeld baseren we ons op het plan van het district.”

Wat gebeurt er op kruispunten van de fiets-o-strade met een weg?
Verhaert: “Een fiets-o-strade is zoveel mogelijk confl ictvrij. Vlaanderen heeft zo’n dicht wegennet dat dit niet overal haalbaar is. Op kruispunten met kleine wegen laten we confl icten toe. Op veel andere plaatsen worden bruggen en tunnels gebouwd. In Duffel zijn we nu bezig met drie fietsbruggen: over de N14 Mechelen-Lier, over de Nete en over de Stocletlaan. Die werken gaan samen met het vernieuwen van de spoorwegbruggen door Infrabel.”

Hoe groot is het potentieel van de fiets-o-strades?
Verhaert: “We hebben net deze twee gekozen omdat ze naar het hart van de grootstad Antwerpen gaan. Een vanuit het zuiden, de andere vanuit het noorden van de provincie. Veel mensen die in de buurt van die fiets-o-strades wonen, werken in Antwerpen of lopen er school. De fiets-o-strades passeren langs verschillende treinstations, wat betekent dat ze een belangrijke rol spelen in het voor- en natransport voor bijvoorbeeld pendelaars naar Brussel. We hebben al tellingen gedaan op het stuk Berchem-Kontich. We spreken daar over meer dan 4.000 fietsers per dag in de beide richtingen samen.”


Op drukke oversteekpunten wordt een fietstunnel aangelegd, zoals hier onder de Edegemstraat in Hove.

Kenmerken van fietssnelwegen

  • Ze verbinden twee punten die op een langere afstand van elkaar liggen op de snelste en efficiëntste manier.
  • Ze liggen meestal langs spoorwegen, waterwegen of kanalen.
  • Ze zijn een belangrijk onderdeel van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk. Dat netwerk moet ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen de fiets nemen voor hun woon-werk- en woon-schoolverplaatsingen.

 

deze site is een initiatief van Goudappel Coffeng